5 frågor

Prins Tapper och Medråtta

Vi hittar Intetsägande Ödlan på stan och ställer 5 frågor


Vem skulle du rösta på om det var val i dag?

-Kungen.

-Varför det?

-För att jag skulle rösta på honom.


Vad är den viktigaste politiska frågan idag?

-"Vad är den viktigaste politiska frågan idag?"

-ja?

-"Vad är den viktigate politiska frågan idag?"!


Hur skall miljön räddas?

-Man skulle kunna städa lite mer i hörnen.


Vad är meningen med livet?

-Att leva?


Hur tror du framtiden ser ut?

-Lunch klockan 12. Tror jag.



Det här är anledningen att Intetsägande Ödlan så sällan är med i några av berättelserna från mattan.