Intervju med Änkediskbråcken

Prins Tapper och Medråtta

-Hej, idag skall jag intervjua änkediskbråcken och komma med ett scoop.


-Wemwass? Jak er Ärkebiskop, inte änkediskbrock.


-Jasså. Hur gammal är du?


-Är inte zå viktig!


-Hur gammal är du? Är du född nittonhundrafuttifutt?


.Ja det ztår zå i papperen.


-Och har gamla människor diskbråck?


-Det kan hända ibland, jag förztår inte det vad det har med att göra.


-SCOOP!


-Inte ropa så.


-Och var är du född?


-Jag är i Dyskland född.


-Så du är född i Dyskland. Var någonstans?


-På den lilla platzen som heter Tübingen.


-I min anteckning står det Blabbenburbb.


-Det zkall vara Brandenburg.


-Aha. Inte Tubingen alltså-


-Jovisst Tübingen alltså. Tubingen ligger i Brandenburg.


-SCOOP


-Inte ropa så. Alla vet det.


-Jasså och vad hette Tubingen innan det hette Blabbenburbb?


-Då det hette Preussen, men det innan jag var född var.


-SCOOP igen. Så du är född i Preussen, du är gammal och du utger dig för att vara Änkediskbråck i Sverige!


-Jag ÄR Ärkebiskop i Sverige. Får jag ta mig av med den lujliga hjälm?


-Där avslutar vi intervjun med Änkediskbråcket av PREUSSEN, medan hon tar av sig sin lujliga PREUSSISKA hjälm.


-Det här var inte en zeriös intervju. Inte zeriös.


-Du brukar gilla att tala lerigion?


-Jag är Ärkebiskop jag talar om lerigion. RELIGION. Det här är INTE ZERIÖST- Nu jag är weg!


-Ja där går personen som fram till mitt scoop brukade utge sig för att tala om lerigion och kalla sig Änkediskbrock av Sverige. Ytterligare ett scoop för den grävande journalistiken. Prins Tapper här för Tappervisionen.


[rop från fjärran] Inte Zeriöst!