Intervju

Prins Tapper och Medråtta

Namn:Prins Tapper

Ålder:mellan 5 o 55

Bor:på mattan

Drömmar:mycket pengar o en bil

Vänner:1(Baron Råtta)

Adress:har ingen

Tel:Saknas. har ni sett den?

Namn:Baron Råtta

Ålder:2 till 5 år

Bor:i ett hus på mattan

Drömmar:OST!! OST!! OST!! OST!! OST!!!

Vänner:4 (Prins Tapper ost!!ost!!ost!!)

Adress:baronråttas hus, BaronRåttBo, Mattan

Tel:Saknas.har ni sett den?