Ulpynt

Prins Tapper och Medråtta

ULPYNT


-Prins Tapper, vad är folkbokföring för något?


-Folkbokföring. Det är en stor bok som kungen har för att hålla reda på alla som bor på mattan.


-Oooh. Den måste vara mycket intressant att läsa.


-Ja ganska, där står det vad folk heter, vad de har för nummer, var de bor, vad de gör och vad de tjänar.


-Vad de har för nummer så man kan ringa dem?


-Nja, det hade fungerat bättre om de inte slarvat bort sina telefoner. De har ett nummer för att kungen skall hålla reda på att de är riktiga personer.


-Man kan inte ringa dem men de behöver numret för att kungen skall hålla reda på att de är riktiga personer?


-När du säger det på det viset så låter det riktigt dumt..


-Ursäkta, prins Tapper. Är jag en riktig person?


-Jajamen du är säkert nummert "två".


-Kan man veta det utan att titta?


-Ja ganska säkert. Prinsessorna är ju tre så de måste vara "tre", jag är uppenbarligen "ett"  och då är du säkert "två".


-"två". Jag visste inte att jag var så många. Står hela namnet i folkbokföringen också? För Elaka Ödlan sa att han skulle slå upp vad "J" står för.


-Det är min hemliga identitet. Den är otroligt hemlig.Ingen får veta den.


-Han säger att det står för "Julpynt" eller  "Jdiot".


-Nej. Det är helt fel. Det står för "hemlig identitet". Vi måste se till att det står rätt i folkbokföringen. Innan han tittar efter.


-Bra då kan jag justera lite så att mina tre ostar kommer med.


[Ned till slottet med väldig fart. Hovmarskalken står och hänger]

-Vad vill ni?


-Vi vill justera folkbokföringen.


-Man kan inte justera folkbokföringen. Ni får inte justera folkbokföringen. Förresten så ser ni misstänkta ut. Har ni stjärtat ned Stinkefussmarken nyligen?


-Nej vi vill bara se efter om det står tre ostar i folkbokföringen.


-Det står inte tre ostar i folkbokföringen. Där står bara personer.


-Jag talar med ostarna ibland. Står det tre ostar i bolkfotföringen?


-Står ni och driver med en statlig tjänstemarskalk? Det är dryga böter på det. Vart tog den röde gynnaren vägen?


-Det är inte så lätt att säga. Han kanske rättar till folkbotföringen? Jag vet inte så noga. Står det något om tre ostar i den?


-Nej har jag sagt. Smet han förbi mig?


-Står det något om tre prinsessor i förbokfolkningen?


-Det är klart det står något om tre prinsessor i folkbokföringen.


-Varför står det inte någon om tre ostar i folkbokföringen?


[Prins tapper kommer tillbaka]


-Mitt suddgummi är slut. Har du ett suddgummi?


-Jag har bara kungens suddgummi.


-Är det något fel på det då? Mitt är slut.


-Det är inget fel på kungens suddgummi. Vart tog råttan vägen?


-Jag vet inte så noga. Han är nog inte inne och försöker skriva dit något om ostar i alla fall.


-Det är bra att höra. Det är olagligt.


[Röst inifrån folkbokföringen]


-Har ni en penna som inte är så smetig?


[Hovmarskalken misstänksamt]


-Det lät som om det kom inifån folkbokföringen.


-Men där få han ju inte vara. Tänk själv!


-Vad menar du "tänk själv!"?


-Så där kan han ju inte vara. Alltså.


[Baron råtta kommer ut från folkbokföringen]


- Se där är min ohygieniske vän. Nu går vi.[Otroligt mycket senare. Minst en timme]


-Hur gick det prins Tapper, fick du rättat folkbokföringen?


-Hur gick det själv fick du rättat din?


-Ja, men hovmarskalken var inte så hjälpsam.


-Han har mycket att göra. Just nu sätter han upp efterlysningar.


-Vad står det? Jag kan läsa men bokstäverna liksom flyttar runt när jag försöker.


-Det står "Efterlyste: Två personer för samhällsomstörtande sudd- och kluddverksamhet i folkbokföringen, Ulpynt (1) och hans medhjälpare Tre ostar (Ost.Ost. Och Ost) (2).Känns igen på klen fysik, skrikig röst, röd utstyrsel och bristande hygien. Varning personerna kan vara mycket tjatiga och ostfixerade. Tag ej kontakt. Meddela närmsta hovmarskalk om ni siktar dem."


-Oj dem skulle jag inte vilja möta.


-Nej, vi går ned och hjälper hovmarskalken hitta dem. Nästa vecka.