Kriminellt analyserat

Prins Tapper och Medråtta

PRESSKONFETRAMS MED HOVMARSKALKEN


-Vi har kallat till den här konferensen på grund av kriminaliteten på mattan. Ni får ta bilder på min bästa sida.


[Journalistkåren är där men Det hypokondriska barnet får överexponerade bilder för att Hovmarkalkens byxbak skiner för mycket]

-Den är lite för blank av allt sittande.


-Här skall vara en seriös presskonferens. Vi har analyserat kriminaliteten på mattan, sedan den den blev offentligt känd på internät och vår toppforskare har kommit fram till att problemet att bli delvis tuggad eller uppäten av sk "hundar" beror på en högre anmälningsfrekvens och alltså är näst intill obefintligt och försumbart i jämförelse med annan brottslighet.


[Det Hypokondriska Barnet är inte imponerat]

-Som vad då? Att för mycket sittande vållar fetma?


[Hovmarskalken som är professionell genom att han är anställd försöker hålla tonen saklig och konstruktiv]

-DET HÄR ÄR EN SERIÖS KONFERENS. Skall det vara så här blir vi tvungna att ställa frågor till oss själva.


-Gör du inte det redan, när du försöker lösa korsord på slottet?


-TYST. Andra typer av brottslighet, som extrem-ostism, spark av kungen därbak, att hundrasism som att påstå att ha blivit till hälften uppäten av en sk "hund".


-Men har det inte blivit värre på sistone?


-TYST. Var är den seriösa journalisten?


[Kungen viskar till hovmarskalken]

-Han är vår toppforskare på kriminalitet också. Vi kan inte ha honom på båda ställena.


[Hovmarskalken fortsätter]

- I själva verket begås det FÄRRE brott på mattan än förr. Det är bara anmälningsfrekvensen som gått upp. Pga hundrasism och ostism.


-Vad har hänt med frekvensen att sitta och se dum ut och hålla presskonferenser då?


-Där får frågan gå till vår toppforskare E. Ödla, expert från dagis- och kriminalutbildningsinstitutet.


-Ja, en mycket bra fråga. Den har gått upp, och just presskonferenser och att sitta och se dum ut är en viktig faktor i brottsbekämpningen. Så på det hela taget är hela mattan en glad och trevlig plats. Om man räknar bort Prins Tapper och extrema ostister.


-Ja och därmed avslutas dagens presskonferens.


[Hypokondriska Barnet är misstänksam mot brottsbekämpningsstrategin]

-MEN  HALLÅ! Man kan inte straffa folk för att man inte gillar deras åsiker och låta bli att straffa andra för att det är jobbigt!


-Det där var ingen fråga!


-Låt mig svara. Jag är toppforskare på det här området. Det är faktiskt jättejobbigt att fånga en riktig hund.


-Ja OCH?


[Hela panelen nickar och är enig]

-Sedan tycker vi inte så lite illa om prins Tapper heller!

-Nej just det...

-MITT Majestät. MITT Majestät.


-Ja OCH?


-Det är en forskningsslutsats. ALLTSÅ.


-Ja och därmed avslutas dagens presskonferens. [Kungen avslutar konferensen]