Kungens Undersökning

Prins Tapper och Medråtta

-Jag har inte känt mig så bra de sista sextionmiljonerna år.


-Det är inte att undra på, dina nerver är slut och se på dina plåtar


-Jag har inga plåtar


-Dina Röntgenplåtar. Svansen är frisvävande.


-Vad är det för stickor där nere?


-Det är dina revben. Ett vanligt stressfenomen att de faller ned och lägger sig på botten.


-Och där. I magen. Jag har fjärilar i magen.


-Flugor. Det är flugor.


-Flugor?


-Ja tre flugor. Min diagnos är att det är Prins Tapper.


-Är prins Tapper tre flugor?


-Nej, nej och nej. Han är orsaken till alla ert majestäts problem.


-MITT MAJESTÄT! Och Baron Råtta då?


-Just det. Och baron Råtta. Då. De tre flugorna. Ert majestät förstår.


-MITT MAJESTÄT! Jag tror jag tar en liten semester.


-Ers majestät måste försöka med något mer handfast som avrättning, eller så.


-MITT MAJESTÄT har jag sagt!


Prins Tapper klarade sig den här gången, trots röntgenplåtarnas entydiga språk. Men hur länge skall han fortsätta klara sig?