Upptäkt av Svart Hål

Prins Tapper och Medråtta

Prins Tapper, vad är en kopp med tät, nu igen?


Det är inget speciellt alls. Vi ber AktionFrank bota Elaka Ödlan, bara.


Elaka Ödlan sa att jag var en kopp med tätt.


Han menar att du inte fattar så bra.


Ja det är sant. Varför svarade han inte på vad jag berättade?


Därför att jag inte vet vad du berättade för honm.


Åhå. Så det var därför. En kopp med tät och du vet inte vad jag berättade för elaka Ödlan!


Du får GÄRNA berätta det för mig. Han har svårt att lyssna på någon annan än sig själv. Så inkompetent är du inte. Du bara tänker förunderligt och ibland besynnerligt.


Åhå. Förlustigt och besiktigat. Jo jag sa att jag upptäckt ett svart hål!


Se där. Förunderligt. Det finns svarta hål i rymden och du har upptäckt ett, alltså?


Ja det är förunderligt. Och det var här på mattan.


Det var inte bra. De slukar materia.


Oj. Vad är materia? Det är väl inte någon sorts ost eller så?


Jo, det är just vad det är.


Men kan ingen stänga till de svarta hålen då?


Jo, helt klart. Om det är här på mattan så kan vi åka dit med några brädor så att det inte äter upp din ost.


Kan vi göra det direkt? Jag skall bara låsa in mina ostar.


Vi kan göra det direkt. Du behöver inte låsa om dina ostar. Det var listigt av dig att inte ha några dörrar på BaronRåttbo.


Var det listigt? Jag trodde jag hade glömt dem.


Nu åker vi.II Lite senare ute på hörnet av mattan.


-Eck! Eck! He! Uck!


Vad säger du prins Tapper?


Jag säger ingenting. Ljudet kommer fårn det där svarta hålet, som påminner väldigt mycket om att någon har vikt upp ena hörnet på mattan så det blivit ett svart hål därunder.


Kan man göra så?


[Lite fler Eck! och några Haork! och Host! i bakgrunden från det Svarta Hålet]


Ja det går absolut. Det handlar om rymdens krökning. Den kröker sig alltid om svarta hål.


Oj varför det prins Tapper?


JO för att man skall kunna köra runt dem förstås.


Du kan nästan allt prins Tapper.


Vad menar du med nästan? Nu undersöker vi det Svarta Hålet. Akta dig bara för händelsehorizonten om du ser den.


Nu undersöker vi det svarta hålet och akta mig bara för händelshorizonten om jag ser en sådan. Prins Tapper, hur ser en händelsehorizont ut?


Den ser ut precis som en vanlig horisont, men kommer du innanför den så händer inget mer.


Så om jag går innanför den så händer ingenting?


Ja nu när du säger det, så låter det som det enda säkra att göra. Titta här står en skylt med "Välkommen! och Inget mera damm!" vi går väl innanför händelsehorizonten.


Host host, knackar ni aldrig?

[den tjocka ekorren tar emot innanför händelshorizonten]


Men titta den tjocka ekorren!


Jag är inte tjock, bara kraftigt byggd. Vad vill ni två galningar.


Vi vill inte två galningar någonting. Vad gör du i ett svart hål?


Ja och slukar du verkligen ost?


Gör jag ju inte. Jag bakar vetebullar, men rätt vad det är så är det någon som lyfter på hörnet på mattan och sparkar in en massa damm här.


Det låter som en vetenskaplig förklaring.


Vill ni ha en vetebulle?


Varför är de håriga? Jag tror att vi är på väg tillbaka till Baron Råttbo nu. Hej då.


Ja hej då, själva.
III På väg mot bilen

Prins tapper skall vi spika igen det svarta hålet nu?


Nej jag tror inte det. Vi får skriva något om vår vetenskapliga upptäkt att svarta hål bakar vetebullar med hår och damm på och inte slukar materia.


Titta där kommer Elaka Ödlan med en skyffel damm. Kungen har nog sagt till honom att städa igen. SE upp därnere i det svarta hålet!