Uggleproblemet

Prins Tapper och Medråtta

Uggleproblemet


Alla har inte hjälm/basker och utsätts dagligen för pickning av uggla. Detta är ett naturligt beteende för ugglan och dess avkomma och kan alltså inte lagföras.


Den smärta och det elände detta orsakar är svåra att uppskatta. De samhälleliga förlusterna,  om någon faktiskt gjort något nyttigt,  vore oerhörda.


Ugglan och dess avkomma är nattdjur, vilket betyder att de är extra retliga och oförutsägbara när de attackerar dagtid.  Detta gör de vanligen genom att avkomman lyfter på hjälmen och dess far pickar i huvudet på offret.